Privatlivspolitik

Hos The Food Company er det vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv i forbindelse med, at du besøger vores hjemmeside eller bruger vores services. Vi har høje etiske standarder og har fastsat strenge interne procedurer, der sikrer, at vi behandler dine personoplysninger på bedst mulige vis.
I vores privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, og om de rettigheder du har i den forbindelse.

Sådan behandler vi personoplysninger
The Food Company ApS er dataansvarlig for de oplysninger vi sædvanligvis modtager i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside eller din brug af vores services.
Personoplysninger kan være mange ting. Det er først og fremmest dine kontaktdata som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Det kan også være et billede eller en IP-adresse. Ovenstående oplysninger betegnes i det følgende samlet som ”Personoplysninger”.
Vi behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre koncernselskaber eller tredjeparter, som vi har et samarbejde med.

Hvornår indsamler vi persondata

Vi indsamler personoplysninger

Når vi ansætter
Hvis du sender os en jobansøgning, vil denne indeholde personoplysninger. Det kan være almindelige personoplysninger, som navn, kontaktoplysninger, reference fra tidligere arbejdspladser, eksamensbeviser o.lign. Det kan også være være CPR-numre eller følsomme personoplysninger om helbredsforhold eller fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Oplysningerne opbevares, hvor alene vores rekrutteringsansvarlige har adgang.

Når du besøger hjemmeside
Ved besøg på vores hjemmeside registrerer vi, hvilke sider der er besøgt, tidspunktet, og hvilken browser der er anvendt (Cookies). Oplysningerne anvendes i forbindelse med drift af hjemmesiden samt til statistiske formål. Du kan læse mere om vores brug af Cookies her.

Når du køber varer hos os
Handler hos os og betaler via MobilePay registreres betalingen af MobilePay Denmark A/S. Ved betaling med MobilePay modtager vi dit fornavn samt fire cifre af telefonnummer til betalingsidentifikation. Se i øvrigt MobilePay Denmark A/S privatlivspolitik.
Betaling af medlemskab ved betalingskort, sker via en sikker SSL forbindelse til betalingsudbyderen QuickPay ApS. Betalings- og transaktionsoplysninger opbevares af QuickPay ApS efter højeste sikkerhedsstandarder. Vi henviser i øvrigt QuickPay ApS.

Når du deltager i arrangementer
Ved tilmelding til arrangementer hos The Food Company registrerer vi i forbindelse med tilmeldingen navn og mailadresse, titel og organisation til brug for afholdelse af og kommunikation om arrangementet. De nærmere vilkår for behandling af personoplysninger findes i de vilkår, som skal godkendes i forbindelse med tilmelding til vores arrangementer.

Hvis du benytter vores shop eller kundeportal
Indgår du, eller den virksomhed du er ansat i, en samarbejdsaftale med The Food Company, vil vi registre dine private kontaktoplysninger i forbindelse med at du tildeles adgang til vores shop eller kundeportal.

Hvis du kontakter os elektronisk
Hvis du bruger vores kontaktformular på hjemmesiden eller sender os en mail, vil vi gemme din henvendelse samt dine kontaktoplysninger, for at kunne yde den bedst mulige service til dig.

Vores grundlag for at behandle personoplysninger

Vi behandler alene oplysningerne til det formål de er indhentet.
Ved modtagelse af ansøgninger behandler vi som udgangspunkt personoplysninger med behandlingsgrundlaget i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, da der er tale om oplysninger, som ansøgere selv har fremsendt os med henblik på at opnå ansættelse, og for følsomme oplysningers vedkommende artikel 9, stk. 2, litra a og databeskyttelseslovens § 12.
Når vi behandler oplysninger i forbindelse med tilmelding til arrangementer, ved modtagelse af din forretningside eller hvis du er bruger af huset er behandlingsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b eller f.

Hvornår videregiver vi dine personoplysninger
Vi sælger ikke, vi offentliggør ikke og vi viderebringer ikke på anden måde dine personoplysninger til andre, medmindre det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen, eller du har givet os samtykke til det.
I særlige tilfælde kan videregivelse også ske for at beskytte en samarbejdspartner eller en tredjepart.

Modtagere
I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører, fx it-leverandører, udbydere af klienttilfredshedsundersøgelser, leverandør af nyhedsbrevservice, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på The Food Companys vegne og i overensstemmelse med The Food Companys instruks.

Hvis det er nødvendigt
Vi samarbejder med udvalgte og betroede partnere om at levere vores service til dig, bl.a. vores egne koncerninterne selskaber, samarbejdspartnere, underleverandører og systemleverandører.
Til dem videregiver vi de nødvendige personoplysninger, så at vi samlet set kan levere vores ydelse til dig. Videregivelse sker naturligvis i henhold til databehandleraftaler, som regulerer vores samarbejdspartneres brug af dine personoplysninger.

Vi overfører sædvanligvis ikke data udenfor EU. Hvis vi videregiver dine personoplysninger til tredjelande, f.eks. ved opbevaring i en cloudtjeneste, træffes passende foranstaltninger for at sikre at personoplysninger behandles sikkert, og at der er et gyldigt overførselsgrundlag.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige
Vi laver en skønsmæssig vurdering af, hvornår vi ikke længere har brug for dine personoplysninger. Når vi ikke længere har brug for personoplysningerne i henhold til det formål, som vi indsamlede dem til, sletter vi dem.

Vi lægger bl.a. vægt på:

 • Hvilken ydelse, vi har leveret
 • ‘Hvornår relationen til dig som kunde, samarbejdspartner eller andet er ophørt
 • Om der har været dialog eller korrespondance siden da
 • Om vi ved, at du kontakter os med jævne mellemrum, f.eks. hvert halve år for at bestille nye varer, da vi gerne vil give dig så god service som muligt
 • Om du har givet os samtykke til at opbevare personoplysningerne, bl.a. med henblik på senere markedsføringstiltag
 • Hvilket ansvar, vi påtager os over for dig, og hvilket ansvar, vi risikerer i relation til vores samarbejde

Visse personoplysninger skal vi opbevare i minimum 5 år af hensyn til lovgivningen, bl.a. bogføringsloven. Det er for eksempel personoplysninger til brug for udstedelse af fakturaer, så vi kan afregne skat og moms korrekt kunne dokumentere det over for myndighederne.
Er du administrator af din virksomheds frokostordning, vil dine personoplysninger vil blive slettet senest 6 måneder fra ophør af vores samarbejde.
Personoplysninger omkring ansøgere slettes senest 12 måneder efter modtagelsen af ansøgningen.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en lang række rettigheder når vi behandler dine personoplysninger, blandt andet at du har:

 • Ret til at få forkerte personoplysninger rettet
 • Ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • Ret til i visse tilfælde at få slettet dine personoplysninger inden vores fastsatte slettefrist
 • Ret til i visse tilfælde at kræve begrænsning af vores behandling
 • Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse imod behandling, selvom denne ellers er sket på et lovligt grundlag
 • Ret til at tilbagekalde samtykke
 • Ret til i visse tilfælde at få overført disse fra os til en anden dataansvarlig uden hindring (dataportabilitet)

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Klage
Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre at dine personoplysninger behandles betryggende. Hvis du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er korrekt, eller du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på kontaktoplysningerne nedenfor.
Du kan også vælge at klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vores kontaktoplysninger
The Food Company ApS
Ny Banegårdsgade 48, 8000 Aarhus C
CVR: 37927295
Telefonnr.: 7070 5500
E-mail: info@thecompanygroup.dk
Website: www.thefoodcompany.dk

Den dataansvarliges repræsentant:
The Company Group A/S, Ny Banegårdsgade 48, 8000 Aarhus C, CVR: 33052766

Den dataansvarliges repræsentant har udpeget en compliance ansvarlig. Oplysningerne på repræsentantens compliance manager er:
Anja Kildahl
E-mail: ank@thecompanygroup.dk
Telefonnr.: 3178 4909

Opdatering af denne privatlivspolitik
Vi opdaterer løbende vores privatlivspolitik for at overholde gældende lovgivning og praksis, eller i forbindelse med at vi udbyder nye services og produkter.

Denne privatlivspolitik er senest opdateret i januar 2022.